Νομολογία

ΣτΕ Δ΄ 1129/2024: Η έκδοση αποφάσεως για έκδοση αλλοδαπού δεν προϋποθέτει «τελεσιδικία» της αποφάσεως επί αιτήματος διεθνούς προστασίας, αλλά η εκτέλεσή της αναστέλλεται αυτοδικαίως έως την «τελεσιδικία» αυτή – Οι σχετικές ρυθμίσεις δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα, το δίκαιο της Ε.Ε. και το διεθνές δίκαιο.

ΣτΕ Δ΄ 1129/2024 Πρόεδρος: Σπ

ΔΕΕ: Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-554/21 | HANN-INVEST, C-622/21 | MINERAL-SEKULINE και C-727/21 | UDRUGA KHL MEDVEŠČAK ZAGREB Κράτος δικαίου: ο δικαστικός σχηματισμός στον οποίο έχει ανατεθεί μια υπόθεση πρέπει να αποφασίζει αυτός και μόνον για την έκβασή της

Απόφαση του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-554/21 | HANN-INVEST,

ΕΔΔΑ: Αποκάλυψη σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και σε ιστότοπους λεπτομέρειες του φιλικού διακανονισμού για υπόθεση παρακολούθησης δημοσιογράφου από ΕΥΠ. Κατάχρηση δικαιώματος ατομικής προσφυγής. Απαράδεκτη η προσφυγή

ΑΠΟΦΑΣΗ Αθανάσιος Κουκάκης κατά Ελλάδας της 04