N.4469/17 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 62/03.05.2017 ο Ν. 4469/17 Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.

Δείτε (μεταξύ άλλων) άρθρο 22

Η παρ. 2 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις των άρθρων 161 και επόµενα του παρόντος Κώδικα, περί αστικής ευθύνης, εφαρµόζονται κατ’ αναλογία και στις τελωνειακές παραβάσεις.
Η άγνοια των αστικώς συνυπεύθυνων για την πρόθεση των χαρακτηρισθέντων ως κυρίως υπαιτίων της τέλεσης της παράβασης δεν απαλλάσσει αυτούς από την ευθύνη, εκτός αν ήθελε αποδειχθεί ότι οι ανωτέρω δεν ηδύναντο να έχουν γνώση περί της πιθανότητας τέλεσης της παράβασης.
Σε περίπτωση πώλησης κατόπιν διαγωνισµού του συνόλου ή µέρους των µετοχών ή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ή τµηµάτων αυτών ή κλάδων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και πιστωτικών ιδρυµάτων στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει µε οποιοδήποτε ποσοστό το Δηµόσιο, καθώς και ανωνύµων εταιρειών που είναι συνδεδεµένες µε τα ως άνω νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και πιστωτικά ιδρύµατα, η οποία πώληση διενεργείται στο πλαίσιο αποκρατικοποίησης, εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης αυτών, για την καταβολή προστίµων, πολλαπλών τελών, δασµών και λοιπών επιβαρύνσεων, που επιβάλλονται και καταλογίζονται σε βάρος των κυρίως υπαιτίων της παράβασης, δεν κηρύσσονται αλληλέγγυα συνυπεύθυνα αστικά τα ως άνω νοµικά πρόσωπα υπό την προϋπόθεση ότι έως την ηµεροµηνία µεταβίβασης των µετοχών ή περιουσιακών στοιχείων δεν είχαν κοινοποιηθεί καταλογιστικές πράξεις και η συγκεκριµένη εκκρεµότητα δεν είχε γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους επενδυτές κατά το κρίσιµο στάδιο της διενέργειας του σχετικού διαγωνισµού για τη µεταβίβαση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και στην περίπτωση αστικής ευθύνης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 161 του παρόντος νόµου.»

Δείτε το κείμενο του νέου νόμου σε http://www.et.gr

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *