497/2017 Μον.Πρωτ. Αθηνών (ελευθερία έκφρασης, ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, συκοφαντική δυσφήμηση δικηγόρων δια μέσω του internet)

Σας παραθέτουμε περίληψη της 497/2017 απόφασης του Μονεμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία μας εστάλη από το δικηγορικό γραφείο του κ. Απ. Παπακωνσταντίνου.

497/2017 ΜΟΝ.ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ

Αγωγή με αίτημα την καταβολή αποζημιώσεως ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη και την προσβολή της φήμης που υπέστη ο ενάγων δικηγόρος και η δικηγορική εταιρία της οποίας τυγχάνει ιδρυτικό μέλος, λόγω ανάρτησης σε τρεις ιστοσελίδες του εναγομένου άρθρου που περιείχε ψευδείς και προσβλητικούς για την προσωπικότητα τόσο του ενάγοντος δικηγόρου, όσο και της ενάγουσας δικηγορικής εταιρείας ισχυρισμούς, αναφορικά με την προσωπικότητα και του τρόπου χειρισμού των υποθέσεων από τον πρώτο.

Συνδυαστική ερμηνεία των άρθρων 14 παρ. 1 του Συντάγματος και 10 παρ. 1 εδ. α’ και β’ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Προσβολή της προσωπικότητας κατ΄άρθρον 57 ΑΚ, και αξίωση για άρση της προσβολής και τη μη επανάληψή της στο μέλλον, αλλά και αποζημιώσεως κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξίας.

Κατά τις κρίσεις του δικαστηρίου, προσβολή προσωπικότητας συνιστούν οι πράξεις που περιέχουν ονειδισμό ή αμφισβήτηση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής κάποιου προσώπου, ακόμα και αν αυτές τον καθιστούν απλώς ύποπτο ότι μετέρχεται ανέντιμες μεθόδους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του ή άλλων εκφάνσεων της ζωής του. Όσον αφορά το παράνομο της προσβολής, συντρέχει όταν αυτή γίνεται χωρίς δικαίωμα ή κατά την ενάσκηση δικαιώματος μικρότερης σπουδαιότητας ή κάτω από περιστάσεις που καθιστούν καταχρηστική την άσκηση του δικαιώματος. Για τη θεμελίωση αξίωσης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης απαιτείται και το στοιχείο της υπαιτιότητας. Εξάλλου η παράνομη προσβολή της προσωπικότητας μπορεί να προέλθει και από ποινικά κολάσιμη πράξη, με εξυβριστικές εκδηλώσεις ή με ισχυρισμούς δυσφημιστικούς ή πολύ περισσότερο συκοφαντικούς κατά την έννοια των άρθρων 361-363 ΠΚ, που μπορεί να περιέχονται σε δημοσίευμα ή τηλεοπτική εκπομπή (ΑΠ 632/2015 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 265/2015 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 1455/2014 ΤΝΠ Νόμος).

Αστική ευθύνη ιδιοκτήτη εντύπου, κατά το άρθρο μόνο παρ.1 του ν. 1178/1981 «περί αστικής ευθύνης του τύπου και άλλων τινών διατάξεων». Υποχρέωση του ιδιοκτήτη του εντύπου σε πλήρη αποζημίωση για την παράνομη περιουσιακή ζημία, καθώς και την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που προξενήθηκαν υπαίτια με δημοσίευμα, το οποίο θίγει την τιμή ή την υπόληψη κάθε ατόμου, έστω και αν η κατά το άρθρο 914 ΑΚ υπαιτιότητα, συντρέχουν στο συντάκτη του δημοσιεύματος ή αν ο τελευταίος είναι άγνωστος για τον εκδότη ή τον διευθυντή σύνταξης του εντύπου.

Προϋπόθεση παραδεκτού της αγωγής που ασκεί, όποιος αιτείται χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που προξενήθηκε υπαίτια με δημοσίευμα, η αποστολή εξωδίκου στον ιδιοκτήτη εντύπου να αποκαταστήσει την προσβολή με την καταχώριση σε αυτό κειμένου που του υποδεικνύει, εφόσον η σχετική αγωγή στρέφεται κατά του ιδιοκτήτη. Υποχρέωση αποστολής εξωδίκου στον εκδότη ή τον διευθυντή σύνταξης, ως όρο παραδεκτού της αγωγής, προβλέπεται μόνο εφόσον ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος και για το λόγο αυτόν η αγωγή αντί να στραφεί στον ιδιοκτήτη στρέφεται κατά των ανωτέρω ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις 914 ΑΚ επ.

Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του ν.1178/1981 σε περίπτωση προσβολής προσωπικότητας που συντελείται με τη διάδοση συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή εξυβριστικών ισχυρισμών στο διαδίκτυο, μέσω ιστοσελίδων και ιστολογιών, για την ταυτότητα του νομικού λόγου και ενόψει έλλειψης ειδικής ρύθμισης. Δεν απαιτείται για το παραδεκτό της αγωγής, λόγω του ότι είναι ιδιαιτέρως δυσχερής ο εντοπισμός των ιστοσελίδων, μέσω των οποίων έχει λάβει χώρα η προσβολή με την ανάρτηση προσβλητικού δημοσιεύματος, να ζητήσει εξωδίκως – από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας ή σε περίπτωση που αυτός είναι άγνωστος από τον διαχειριστή ή τον συντάκτη του προσβλητικού δημοσιεύματος – έμπρακτη αποκατάσταση με δημοσίευση επανορθωτικού δημοσιεύματος.

Απόρριψη της αγωγής κατά το μέρος που ασκήθηκε από τη δικηγορική εταιρία, διότι η προσωπικότητα της ενάγουσας εταιρείας και ιδίως οι πτυχές της υπόληψης, του επαγγέλματος και του μέλλοντος αυτής, είναι αυτοτελείς σε σχέση με την προσωπικότητα του ενάγοντος δικηγόρου, η οποία προσβλήθηκε με το περιεχόμενο του ως άνω άρθρου.

Δεκτή η αγωγή κατά το μέρος που ασκήθηκε από τον ενάγοντα δικηγόρο, διότι τα δημοσιεύματα προσέβαλαν παράνομα και δόλια την προσωπικότητα του και ιδίως την τιμή και την επαγγελματική φήμη του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν ψυχική ταραχή και στεναχώρια, δηλαδή ηθική βλάβη. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι τρεις ιστοσελίδες στις οποίες αναρτήθηκε το επίδικο άρθρο δεν είναι μεγάλης επισκεψιμότητας, ούτε η θεματολογία τους επεκτείνεται σε ζητήματα που ενδιαφέρουν πολίτες άλλων Δήμων, κρίνεται ότι οι σε βάρος του ενάγοντος προσβολές δεν έγιναν γνωστές σε μεγάλο αριθμό προσώπων. Επιδίκαση ποσού αποζημιώσεως 5.000,00 ευρώ.

 

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *