Συνήγορος του Πολίτη: Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων και διαγραφή φόρου εισοδήματος ύψους 12.760 €, κατοίκου εξωτερικού

Ο Συνήγορος εξέτασε αίτηµα κατοίκου εξωτερικού, ο οποίος διαµαρτυρήθηκε κατά

της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., για την απόρριψη εκκαθάρισης τροποποιητικών δηλώσεων και

διαγραφής φόρου εισοδήµατος, που προέκυψε από τις αρχικές φορολογικές

δηλώσεις του παγκόσµιου εισοδήµατός του, που κατατέθηκαν εκ παραδροµής στην

Ελλάδα.

Η Απόφαση της Α.Α.∆.Ε. (ΠΟΛ. 1177/14.07.14), που ρυθµίζει το θέµα, προβλέπει

ότι ο φορολογούµενος που εγκαταστάθηκε µόνιµα ή οριστικά στην αλλοδαπή, αλλά

υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδας,

υποχρεούται να υποβάλει χειρόγραφη/ες τροποποιητική/ές φορολογική/ές

δήλωση/δηλώσεις στη Φορολογική ∆ιοίκηση, όπου θα αναφέρει ότι είναι κάτοικος

εξωτερικού.

Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. απέρριψε το αίτηµα του πολίτη να εκκαθαρίσει τις τροποποιητικές

δηλώσεις και να διαγράψει το φόρο εισοδήµατος, επειδή υποστήριξε ότι δεν

προβλέπεται στις ισχύουσες διατάξεις δυνατότητα και διαδικασία διαγραφής φόρου.

Επιπλέον, δεν τον ενηµέρωσε για τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής.

Η ∆ιεύθυνση Εφαρµογής Άµεσης Φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων

Εσόδων, στην οποία επίσης απευθύνθηκε ο πολίτης, επισήµανε ότι τα πραγµατικά

περιστατικά κρίνονται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., βάσει των οδηγιών που έχουν

εκδοθεί (ΠΟΛ. 1142/2012, 1177/2014, 1058/2014), παραπέµποντας εκ νέου το θέµα

στην υπηρεσία.

Ο Συνήγορος κάλεσε τη ∆.Ο.Υ. να δεχθεί τις τροποποιητικές δηλώσεις του πολίτη,

να εξετάσει τα πραγµατικά περιστατικά και σε περίπτωση που αποδεικνύει ότι

είναι κάτοικος εξωτερικού να εκκαθαρίσει τις δηλώσεις και να διαγράψει το φόρο.

Παράλληλα, παρότρυνε τον πολίτη να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή προς τη

∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών της Α.Α.∆.Ε.

Πράγµατι, η ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών προέβη στην αποδοχή της

ενδικοφανούς προσφυγής και έδωσε εντολή προς τη ∆.Ο.Υ. για την αποδοχή

και εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων και τη διαγραφή του φόρου

ύψους 12.760 €, όπως είχε εξαρχής υποδείξει ο Συνήγορος, βάσει της ΠΟΛ

1177/2014. 

Περισσότερα σε https://www.synigoros.gr/?i=state-citizen-relations.el.foroapalages.490455

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *