ΣτΕ 1028-1035/2016 αναβάλλονται υποθέσεις λαθρεμπορίας όπου ανακύπτει εφαρμογή τεκμηρίου αθωότητας και αρχής ne bis in idem μέχρι να κρίνει η επταμελής σύνθεση

 

ΣτΕ 1028/2016 (όμοιες έως και 1035/2016)

3. Επειδή, το δικάσαν διοικητικό εφετείο δέχθηκε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η αθωωτική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου δεν δεσμεύει το διοικητικό δικαστήριο, το τελευταίο, όμως, υποχρεούται να τη συνεκτιμήσει για τη διαμόρφωση της κρίσεώς του· έκρινε δε, περαιτέρω, αφού συνεκτίμησε τις προσκομισθείσες από τον αναιρεσείοντα αθωωτικές ποινικές αποφάσεις, ότι ο τελευταίος είχε διαπράξει τη λαθρεμπορική παράβαση που του αποδόθηκε. Με την κρινόμενη αίτηση ο αναιρεσείων προβάλλει, μεταξύ άλλων, ότι το δικάσαν δικαστήριο μη νομίμως απέκλινε από τις ουσιαστικές κρίσεις των ποινικών δικαστηρίων και ότι δεν συνεκτίμησε τις νομίμως προσκομισθείσες από αυτόν αθωωτικές αποφάσεις, αλλά απλώς τις μνημονεύει αφηγηματικά, χωρίς να αιτιολογεί την αντίθετη κρίση του. Ήδη, μετά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) της 30.4.2015 «Καπετάνιος και λοιποί κατά Ελλάδας» και 1741/2015 της Ολομελείας του Δικαστηρίου τούτου, ζητήματα που συναρτώνται με την ερμηνεία και εφαρμογή των αρχών του τεκμηρίου αθωότητας και ne bis in idem, και ασκούν επιρροή στην έκβαση της κρινομένης υποθέσεως, τίθενται εκ νέου σε υπόθεση λαθρεμπορίας (Ε΄ 2482/2014), η οποία εκκρεμεί ενώπιον της επταμελούς συνθέσεως του Τμήματος (δικάσιμος: 11.5.2016). Ενόψει των ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι η εκδίκαση της υπό κρίση αιτήσεως πρέπει να αναβληθεί μέχρι την έκδοση της αποφάσεως της επταμελούς συνθέσεως επί της προαναφερθείσας υποθέσεως, διατάσσει δε την κοινοποίηση της παρούσας αποφάσεως στους διαδίκους, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 του π.δ/τος 18/1989 (Α΄ 8).

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *