ΣτΕ: Απόφαση 181/2019 – Aίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης εύλογης διάρκειας δίκης

Πηγή: http://www.ethemis.gr

Ως προκύπτει εκ των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4055/2012, η κρίση του αρμοδίου δικαστηρίου, το οποίο επιλαμβάνεται αιτήσεως για  δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης  διάρκειας της διοικητικής δίκης περιλαμβάνει τρία (3) στάδια. Στο πρώτο στάδιο, το δικαστήριο αποφαίνεται αν συντρέχει παραβίαση του δικαιώματος του αιτούντος σε ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, λόγω υπερβάσεως της εύλογης διαρκείας της διοικητικής δίκης, βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 4055/2012.Τα κριτήρια συμφώνως προς τα οποία εκτιμάται η εύλογη χρονική διάρκεια της διοικητικής δίκης είναι αντίστοιχα με εκείνα που έχει διαπλάσει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, απαριθμούνται στο άρθρο 57 παρ. 1 του νόμου και αφορούν, ειδικότερα, στην συμπεριφορά των διαδίκων κατά την εξέλιξη της δίκης για την οποία πρόκειται, στην πολυπλοκότητα της υποθέσεως, τόσο από δικονομική όσο και από ουσιαστική άποψη, στην στάση των αρμοδίων κρατικών αρχών και στο διακύβευμα, δηλαδή την σημασία της υποθέσεως για τον αιτούντα.

Στο δεύτερο στάδιο το δικαστήριο αποφαίνεται, αν θα πρέπει να καταβληθεί χρηματικό ποσό για την δίκαιη ικανοποίηση του αιτούντος ή αν, αντιθέτως, μόνη η διαπίστωση της παραβιάσεως του ως άνω δικαιώματος μπορεί, στην συγκεκριμένη περίπτωση και κατά αιτιολογημένη σχετική κρίση του δικαστηρίου, να θεωρηθεί επαρκής ικανοποίηση.

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο το δικαστήριο προχωρεί αφ΄ ενός στον καθορισμό του ύψους του εν λόγω ποσού, λαμβάνοντας, ιδίως, υπ΄ όψη, την περίοδο που υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο δια την εκδίκαση της υποθέσεως, καθώς και την ενδεχομένη ικανοποίηση του αιτούντος από άλλα μέτρα προβλεπόμενα στην κειμένη νομοθεσία, και αφ΄ ετέρου στην επιβολή εις βάρος του Δημοσίου των εξόδων του αιτούντος, κατά τα προβλεπόμενα, ειδικότερα, στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του προαναφερομένου άρθρου 57 του ν. 4055/2012.

Εν προκειμένω, η διαδικασία εκδικάσεως της αιτήσεως αναιρέσεως διήρκεσε δύο (2) έτη, δύο (2) μήνες και είκοσι (22) ημέρες.

Ως έχει κριθεί (ΣτΕ μονομελές 732/2016, 868/2016, 298/2016, 3206/2015, 3205/2015, 4392/2014), χρονική περίοδος περίπου δύο ετών,όταν η υπόθεση συζητήθηκε μετά από δύο μόνο αναβολές, αποτελεί εύλογη διάρκεια μιας δίκης ενώπιον ενός Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπως το Συμβούλιο της Επικρατείας, και δεν συντρέχει παραβίαση του δικαιώματος του αιτούντος σε ταχεία απονομή της δικαιοσύνης βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 4055/2012. Απορρίπτεται η αίτηση. 

Επιμέλεια: Δήμητρα Μαντουβάλου / Επιστημονική Συνεργάτης ethemis.

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *