Προδικαστικό ερώτημα μετά την υπ’ αριθμ. 1693/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Ε´ Τμήμα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
ΑΘΗΝΑ 105-64
—————

Αριθ. καταθέσεως: 2211/2018
Βοηθός Εισηγητής: Ν. Νικολάκης


Ο Πρόεδρος του Ε’ Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας


Ενόψει: α) της καταθέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών της αίτησης ακύρωσης του ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και β) της εκδοθείσης επί της αιτήσεως ακυρώσεως αυτής υπ’ αριθμ. 1693/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία διατυπώθηκαν, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 3900/2010, τα ακόλουθα ερωτήματα: α) αν ως εκκρεμείς υποθέσεις, στις 8.8.2014, ενώπιον των Δευτεροβαθμίων Ε.Ε.Δ.Α. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 2 του ν. 4280/2014, νοούνται και αυτές για τις οποίες η οικεία προσφυγή είχε, ήδη, απορριφθεί σιωπηρώς από τις Επιτροπές αυτές πριν από την πιο πάνω χρονολογία και, στην περίπτωση αυτή, αν συντελείται εκ νέου τεκμαιρόμενη απόρριψη της εν λόγω προσφυγής στις 8.2.2015 (πάροδος εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του ν. 4280/2014) παραδεκτώς προσβαλλόμενη με αίτηση ακύρωσης και β) περαιτέρω, αν είναι συνταγματικώς ανεκτές οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4351/2015 με τις οποίες ορίζεται η έναρξη της προθεσμίας για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης κατά της ως άνω τεκμαιρόμενης απόρριψης της προσφυγής από την έναρξη ισχύος του πιο πάνω ν. 4351/2015 (4.12.2015) και, κατ’ ακολουθίαν, αν θεωρούνται, σύμφωνα με την ίδια διάταξη, «ως νομίμως ασκηθείσες» οι ήδη εκκρεμείς ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων αιτήσεις ακύρωσης.

Εισάγει την πιο πάνω αίτηση ακυρώσεως στην επταμελή σύνθεση του Ε΄ Τμήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας», λόγω σπουδαιότητας.

Ορίζει δικάσιμο την 7η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. με εισηγητή την Σύμβουλο Π. Καρλή και βοηθό εισηγητή τον Εισηγητή Ν. Νικολάκη.

Παραγγέλλει να ανακοινωθεί στην εισηγητή η δικογραφία και να κοινοποιηθεί αντίγραφο της παρούσας πράξεως στονΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Παραγγέλλει την δημοσίευση της παρούσας πράξεως στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.


Αθήνα, 21/8/2018
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας
κ.α.α.

Αθ. Ράντος      Σ. Αθανασούλα


Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο
Αθήνα, 21/8/2018
Η Γραμματέας

 

Σ. Αθανασούλα

 

Κοινοποίηση:
1) κ. Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
(προκειμένου να μεριμνήσει για τη γνωστοποίηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)

2) Διοικητικό Εφετείο Αθηνών

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *