ΝΣΚ Γνωμοδότηση 132/2018: Δημόσιος διαγωνισμός ανάθεσης έργου ηλεκτρονικών υπηρεσιών – Συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας στη μετοχική σύνθεση υποψηφίου – Επικαιροποίηση δικαιολογητικών κατακύρωσης επί τροποποίησης καταστατικού ανώνυμης εταιρείας.

 

α. Η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας στη μετοχική σύνθεση εταιρείας – μέλους ένωσης εταιρειών, υποψήφιας αναδόχου σε διαγωνισμό ανάθεσης έργου ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ασκεί επίδραση στη νομιμότητα συμμετοχής της υποψήφιας, αν η εξωχώρια εταιρεία λειτουργεί σε χώρα που περιλαμβάνεται στην 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 υπουργική απόφαση, ενώ αντίθετα αν δεν περιλαμβάνεται στην απόφαση, δεν ασκεί επίδραση. Σε καταφατική περίπτωση, αν η συμμετοχή της εξωχώριας είναι γνωστή εκ των προτέρων στον εμπλεκόμενο υποψήφιο εφαρμοστέα είναι η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει τον κρίσιμο χρόνο, ενώ αν η γνώση έχει το χαρακτηριστικό του αιφνίδιου, εφαρμοστέα είναι ή διάταξη του άρθρου 4 παρ. 4 του ίδιου νόμου (ομοφ.) β. Σε περίπτωση τροποποίησης καταστατικού ανώνυμης εταιρείας που συμμετέχει σε διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας, επιβάλλεται, λόγω της ανάγκης του επίκαιρου των υποβαλλομένων δικαιολογητικών κατακύρωσης, και ενόσω η τροποποίηση δεν έχει καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ, να προσκομιστεί η απόφαση της τροποποίησης, η τυχόν εγκριτική απόφαση της εποπτεύουσας αρχής και τα σχετικά έγγραφα που βεβαιώνουν τις πράξεις δημοσιότητας που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών (ομοφ.) γ. Σε δημόσιο διαγωνισμό προμήθειας, εφαρμοστέο δίκαιο για την κατακύρωση και σύναψη της σύμβασης είναι το καθοριζόμενο από τη οικεία διακήρυξη και τις διατάξεις που αυτή παραπέμπει, καθώς και τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης της προκήρυξης διάταξη νόμου, η οποία ρητώς ορίζει ότι εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του, διαγωνιστικές διαδικασίες (ομοφ.)

 

6382702
Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *