ΕΔΔΑ ευρ. συνθ. 5.9.2017, Fábián v. Hungary (78117/13) Αναδημοσίευση από www.humanrightscaselaw.gr

Δικαίωμα περιουσίας (άρ. 1 ΠΠΠ ΕΣΔΑ) – Απαγόρευση αθέμιτων διακρίσεων (άρ. 14 ΕΣΔΑ) – Αναστολή καταβολής σύνταξης γήρατος, λόγω απασχόλησης, με λήψη μισθού, στο δημόσιο τομέα (σε δήμο) – Μέτρο που σκοπεί στην εξυπηρέτηση του δημοσιονομικού συμφέροντος του κράτους και στη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού του συστήματος
(Α) Απορρίπτεται ομόφωνα η αιτίαση περί παράβασης του άρ. 1 ΠΠΠ, ενόψει του ότι (α) πρόκειται περί προσωρινής αναστολής, κατά το χρόνο διάρκειας της απασχόλησης, και όχι περί απώλειας του δικαιώματος λήψης σύνταξης, (β) ο προσφεύγων είχε δυνατότητα επιλογής μεταξύ της σύνταξης και της μισθωτής εργασίας του σε δήμο, και (γ) ο προσφεύγων δεν στερήθηκε των μέσων διαβίωσης, κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής, αφού ελάμβανε μισθό
(Β) Αιτίαση για παράβαση της αρχής της ισότητας μεταξύ συνταξιούχων εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα και συνταξιούχων εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα, ως προς τους οποίους δεν προβλέπεται αναστολή λήψης της σύνταξης – Ο προσφεύγων δεν έδειξε ότι, ως δημόσιος υπάλληλος του οποίου η εργασία, ο μισθός και οι κοινωνικές παροχές εξαρτώνταν από το δημόσιο προϋπολογισμό, βρισκόταν σε παρόμοια κατάσταση με τους συνταξιούχους που εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα – Ενόψει της διαφορετικής πηγής του μισθού των δύο ανωτέρω κατηγοριών προσώπων και των εν γένει διαφορών μεταξύ της δημοσιοϋπαλληλικής εργασίας και της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα,  απορρίπτεται ο ισχυρισμός περί παράβασης του άρθρου 14 ΕΣΔΑ, σε συνδυασμό με το άρ 1 ΠΠΠ (με ψήφους 11-6) 

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *