ΕΔΔΑ Αποζημίωση σε δικαστή, επειδή δεν είχε τη δυνατότητα στη χώρα του να στραφεί δικαστικά κατά της απόφασης που τον έθετε σε διαθεσιμότητα (http://www.legalnews24.gr)

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ομόφωνα με απόφαση της 23ης Μαϊου 2017, ότι η Σλοβακία παραβίασε το άρθρο 6 παρ.1 (δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (υπόθεση Paluda κατά Σλοβακίας -αίτηση υπ ‘αριθ. 33392/12).

Η υπόθεση αφορούσε την αδυναμία ενός δικαστή να προσβάλει στο δικαστήριο την απόφαση που τον έθετε σε διαθεσιμότητα. Εναντίον του προσφεύγοντος Paluda, δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εκκρεμούσε πειθαρχική διαδικασία για το λόγο ότι είχε κατηγορήσει τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου για κατάχρηση εξουσίας.

Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι η εγγύηση πρόσβασης στο δικαστήριο βάσει του άρθρου 6 § 1 της ΕΣΔΑ, είχε εφαρμογή στην απόφαση διαθεσιμότητας του Paluda και ότι υπήρχε νομική βάση για την αδυναμία να στραφεί ενώπιον δικαστηρίου για το λόγο αυτό.

Το Δικαστήριο παρατήρησε ότι η νομιμότητα του επιδιωκόμενου σκοπού, μέσω της άρνησης πρόσβασης στο δικαστήριο, ήταν αμφισβητήσιμη και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, εν πάση περιπτώσει, η άρνηση αυτή δεν ήταν ανάλογη με τις περιστάσεις.

Προκειμένου να καταλήξει στο συμπέρασμα αυτό, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι το Δικαστικό Συμβούλιο της Σλοβακίας, που έθεσε τον προσφεύγοντα δικαστή σε διαθεσιμότητα και άρχισε την πειθαρχική διαδικασία εναντίον του, το ίδιο δεν του είχε παράσχει τις θεσμικές και διαδικαστικές εγγυήσεις που απορρέουν από το άρθρο 6 § 1 της Σύμβασης. Μεταξύ άλλων, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι, σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο, που ίσχυε εκείνη τη χρονική στιγμή, του δικαστικού συμβουλίου εξ’ ορισμού προϊστατο ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που ήταν το επίμαχο πρόσωπο που αποτέλεσε αντικείμενο των αιτιάσεων του προσφεύγοντος.

Εν συνεχεία, κατά τη στιγμή της παύσης του, ο Paluda δεν είχε ακουστεί ούτε για την θέση του σε διαθεσιμότητα ούτε για τον πειθαρχικό έλεγχο εναντίον του.

Τέλος, δεν μπόρεσε να ασκήσει τα καθήκοντά του για διάστημα δύο ετών κατά τη διάρκεια των οποίων του παρακρατείτο το ήμισυ του μισθού του και δεν ήταν σε θέση να ασκήσει άλλο επικερδές επάγγελμα.

Ενόψει αυτών, το ΕΔΔΑ καταδίκασε τη Σλοβακία σε αποζημίωση του δικαστή στο ποσό των 7.800 ευρώ. (legalnews24.gr/ hudoc.echr.coe.int)

Κείμενο απόφασης

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-173621%22]}

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *