Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 84,85/18 (ενεχύραση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου // παραχώρηση χρήσης κυλικείων εντός Δικαστικών Μεγάρων)

ΝΣΚ 84/2018

Ενεχύραση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου – Χαρακτήρας αυτών ως συμβάσεων εκχώρησης – Αναλογική εφαρμογή άρθρου 145 του ν. 4270/2014, όσον αφορά στις αναγκαίες επιδόσεις – Καταχώρηση αυτών στα Βιβλία Εκχωρήσεων.

Η σύμβαση ενεχύρασης απαίτησης δανειστή του Δημοσίου σε Τράπεζα έχει το χαρακτήρα εκχώρησης της απαίτησης, και υπόκειται επί ποινή ακυρότητας της αναγγελίας, στις διατάξεις του άρθρου 145 του ν. 4270/2014, όσον αφορά στην υποχρέωση επίδοσής της σε συγκεκριμένα όργανα του δημοσίου. Η νομίμως επιδοθείσα σύμβαση ενεχύρασης απαίτησης μπορεί να καταχωρισθεί στο Μητρώο Εκχωρήσεων.

ΝΣΚ 85/18

Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης κυλικείων εντός των Δικαστικών Μεγάρων- Αρμόδιο όργανο και τρόπος εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 76 του ν. 4257/2014, για το καθορισμό των ποσοστών 70% και 30%.

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 κατανομή των εντός των Δικαστικών Μεγάρων λειτουργούντων κυλικείων, σε ποσοστά 30% και 70%, με δημόσια κλήρωση, για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης τους έναντι καταβολής τέλους, σε συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων, ή με δημοπρασία αντίστοιχα, ανήκει στην αρμοδιότητα του ΔΣ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., θα πραγματοποιηθεί δε άπαξ, για το συνολικό αριθμό των κυλικείων που λειτουργούν στα Δικαστικά Μέγαρα της χώρας, λόγω της χωρικής αρμοδιότητας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. σε όλη την επικράτεια, ώστε εφεξής να είναι γνωστή η διαδικασία παραχώρησης κάθε κυλικείου. Για τα κυλικεία στα οποία υφίστανται, κατά το χρόνο της κλήρωσης, ενεργές μισθώσεις ή παραχωρήσεις, η ανωτέρω ρύθμιση θα εφαρμοστεί, αντίστοιχα για κάθε περίπτωση, μετά τη λήξη του μισθωτικού χρόνου ή του χρόνου παραχώρησης της χρήσης του, ενώ σε περίπτωση μη υποβολής σχετικής αίτησης από τα ανωτέρω πρόσωπα, θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παραχώρησής του με δημοπρασία. Οι στεγαζόμενες στα Δικαστικά Μέγαρα Δημόσιες Αρχές της Δικαστικής Λειτουργίας, (τα Δικαστήρια) έχουν αρμοδιότητα να διεξάγουν τη διαδικασία παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των ανωτέρω κυλικείων, είτε με υποχρέωση καταβολής τέλους είτε με δημοπρασία.

http://www.nsk.gr

 

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *