Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 232, 238/17

 

ΝΣΚ 232/2017

Αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις εντός αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού.

Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, που βρίσκονται στον αιγιαλό ή στον παλαιό αιγιαλό, δεν δύναται να υπαχθούν, κατά κανόνα, στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4178/2013 (και συγκεκριμένα στο άρθρο 2, παρ. 2, περ, ζ’, εδ. πρώτο). Στον παλαιό αιγιαλό – και μόνο κατ’ εξαίρεση του ως άνω κανόνα – επιτρέπεται η τακτοποίηση αυθαιρέτων σε δύο περιπτώσεις: Είτε να υφίστανται νομίμως, επί του ακινήτου, εμπράγματα δικαιώματα πολιτών, που προϋφίστανται της σχετικής οριοθέτησης του παλαιού αιγιαλού, είτε να εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης για την εξαίρεση των κτισμάτων, σύμφωνα με τη σχετική χάραξη (άρθρο 2, παρ. 2, περ, ζ’, εδ. δεύτερο). Στον αιγιαλό δύνανται να τακτοποιηθούν αυθαίρετες κατασκευές υπό τις εξής προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς: αα) να πρόκειται για λιθόκτιστο κτίσμα που κατασκευάστηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983, ββ) να υπήρχε παλαιότερη χάραξη της γραμμής αιγιαλού και γγ) το λιθόκτιστο κτίσμα να βρισκόταν εκτός ζώνης αιγιαλού, σύμφωνα με την παλαιότερη χάραξή του (άρθρο 23 παρ. 8).

ΝΣΚ 238/17

Παραγραφή απαιτήσεων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Μ. Bank» κατά του Ελληνικού Δημοσίου, δεδομένου ότι έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο, που ο ως άνω Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης υπέβαλε αιτήματα πληρωμής.

Οι αξιώσεις του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης «Μ. Bank» κατά του Ελληνικού Δημοσίου έχουν υποπέσει στη πενταετή παραγραφή του άρθρου 90 παρ. 1 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν 2362/1995), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, καθόσον η παραγραφή των αξιώσεων αυτών άρχισε στις 1.1.2012 και συμπληρώθηκε στις 31.12.2016, χωρίς να μεσολαβήσει ανασταλτική ή διακοπτική της παραγραφής πράξη. Ειδικότερα, η διακοπή της παραγραφής των εν λόγω αξιώσεων δεν επήλθε με την έκδοση της οικείας υπουργικής απόφασης έγκρισης πληρωμής, καθόσον η απόφαση αυτή δεν συνιστά τίτλο πληρωμής κατά την έννοια του άρθρου 28 του ν 2362/1995, τα δε ως άνω αιτήματα πληρωμής υπεβλήθησαν σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης της παραγραφής των ως άνω αξιώσεων και συνεπώς δεν τίθεται ζήτημα διακοπής της παραγραφής αυτών εξαιτίας της υποβολής των αιτημάτων αυτών (ομοφ.)

http://www.nsk.gr

 

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *