Απόφαση Ε.Δ.Δ.Α. Osmanoǧlu and Kocabaş v. Switzerland – Δικαίωμα εξαίρεσης μαθητών από μικτά μαθήματα κολύμβησης για θρησκευτικούς λόγους

Στην υπόθεση αυτή της 10-1-2017 κρίθηκε ότι ο σκοπός της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης των παιδιών υπερισχύει του δικαιώματος των γονέων να εκφράσουν τη θρησκεία τους, ζητώντας εξαίρεση των κορών τους, οι οποίες δεν είχαν φθάσει ακόμα στην εφηβεία, από υποχρεωτικά μικτά μαθήματα κολύμβησης του σχολικού προγράμματος εκπαίδευσης. Παρακάτω, σας παραθέτω λινκ για το κείμενο της απόφασης στα γαλλικά (αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμο μόνο σε αυτή τη γλώσσα), μια δική μου μετάφραση του σχετικού δελτίου τύπου από τα αγγλικά για τη διευκόλυνσή σας (δεν πρόκειται για επίσημη μετάφραση, συγχωρέστε τυχόν λάθη και πείτε μου να τα διορθώσω) και το δελτίο τύπου στα αγγλικά.

λινκ απόφασης στα γαλλικά

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“display”:[2],”languageisocode”:[“FRE”],”documentcollectionid2″:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”],”itemid”:[“001-170346”]}

Μετάφραση Δελτίου Τύπου

Στη σημερινή απόφαση του Τμήματος στην υπόθεση Osmanoǧlu and Kocabaş v. Switzerland (αίτηση νο 29086/2012) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του ανθρώπου έκρινε ομόφωνα ότι:

Δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 9 (Ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η υπόθεση αφορά την άρνηση Μουσουλμάνων γονέων να στείλουν τις κόρες τους, οι οποίες δεν είχαν φθάσει ακόμα στην εφηβική ηλικία, σε υποχρεωτικά μικτά μαθήματα κολύμβησης, ως μέρος της σχολικής εκπαίδευσής τους, και την άρνηση των αρχών να τους απαλλάξουν από αυτή την υποχρέωση.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η υπόθεση αφορά το δικαίωμα των αιτούντων να εκδηλώσουν την θρησκεία τους και παρατήρησε ότι η άρνηση των αρχών να τους χορηγήσουν απαλλαγή από  τα υποχρεωτικά μαθήματα κολύμβησης αποτελούσε παρέμβαση στην ελευθερία εκδήλωσης της θρησκείας, η παρέμβαση αυτή όμως προβλέπονταν από το νόμο και αποσκοπούσε στην επίτευξη ενός θεμιτού σκοπού (προστασία των αλλοδαπών μαθητών από κάθε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού)

Το Δικαστήριο τόνισε, εν τούτοις, ότι το σχολείο παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στη διαδικασία της κοινωνικής ένταξης, ειδικά όσον αφορά τα παιδιά αλλοδαπής καταγωγής. Παρατήρησε ότι το συμφέρον των παιδιών για πλήρη εκπαίδευση, που διευκολύνει την επιτυχή κοινωνική ένταξη σύμφωνα με τα τοπικά έθιμα και ήθη,  υπερισχύει της επιθυμίας των γονέων να απαλλαγούν οι κόρες τους από τα μικτά μαθήματα κολύμβησης και ότι το συμφέρον των παιδιών να παρακολουθήσουν μαθήματα κολύμβησης δεν συνίσταται μόνο στο να μάθουν να κολυμπούν, αλλά πρωτίστως στο να συμμετέχουν σε αυτή τη δραστηριότητα μαζί με όλους τους άλλους μαθητές, χωρίς εξαίρεση ερειδόμενη στην καταγωγή των παιδιών ή των θρησκευτικών και φιλοσοφικών πεποιθήσεων των γονέων τους. Το Δικαστήριο σημείωσε επίσης ότι οι αρχές προσέφεραν στους αιτούντες πολύ ευέλικτους διακανονισμούς ώστε να μειώσουν την επίδραση που είχε η συμμετοχή στις μικτές τάξεις κολύμβησης των παιδιών στις θρησκευτικές πεποιθήσεις των γονέων, όπως επιτρέποντας στις κόρες να φορούν μπουρκίνι. Επίσης επεσήμανε ότι στην εν λόγω υπόθεση οι αιτούντες είχαν πρόσβαση στη διαδικασία  γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα να εξετασθεί η ουσιαστική βασιμότητα του αιτήματός τους για χορήγηση απαλλαγής.

Συνακόλουθα, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι εθνικές αρχές προτάσσονταν την υποχρέωση του παιδιού να παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης του σχολείου και στην επιτυχή κοινωνική του ένταξη,  έναντι του ερειδόμενου σε θρησκευτικούς λόγους δικαιώματος των αιτούντων για τη χορήγηση απαλλαγής από τα μικτά μαθήματα κολύμβησης, δεν υπερέβησαν το εύλογο περιθώριο εκτίμησης που τους παρασχέθηκε στην εν λόγω υπόθεση η οποία αφορά την υποχρεωτική εκπαίδευση

Judgment Osmanoglu and Kocabas v. Switzerland - compulsory mixed swimming lessons and religious convictions (1)
Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *