Αποφάσεις Δικαστηρίου και Γενικού Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

Απόφαση της 29ης Οκτωβρίου 2015 Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπόθεση C-490/14) Νομική προστασία των βάσεων δεδομένων –Τοπογραφικοί χάρτες

Το άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων, έχει την έννοια ότι γεωγραφικά δεδομένα τα οποία αντλούνται εκ μέρους τρίτου από τοπογραφικό χάρτη με σκοπό την εκπόνηση και εμπορία άλλου χάρτη διατηρούν, μετά την εξαγωγή τους, επαρκή πληροφοριακή αξία ώστε να μπορούν να χαρακτηρισθούν ως «ανεξάρτητα στοιχεία» μιας «βάσεως δεδομένων» κατά την έννοια της ανωτέρω διατάξεως.

Απόφαση της 29ης Οκτωβρίου 2015 Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπόθεση C-583/14)Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων — Οδική κυκλοφορία

Το άρθρο 63, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι στο οδικό δίκτυο του εν λόγω κράτους μέλους επιτρέπεται καταρχήν να κυκλοφορούν μόνον όσα οχήματα διαθέτουν διοικητική άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας του ως άνω κράτους μέλους και ότι, αν κάτοικος του κράτους αυτού επικαλείται εξαίρεση από τον συγκεκριμένο κανόνα λόγω του ότι χρησιμοποιεί όχημα που του παραχώρησε οικονομικός φορέας εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, οφείλει να είναι σε θέση να αποδεικνύει επιτόπου στο πλαίσιο ελέγχου της τροχαίας ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες από την εν λόγω εθνική νομοθεσία προϋποθέσεις για την εξαίρεση από τον κανόνα αυτό, διαφορετικά του επιβάλλεται πάραυτα και χωρίς δυνατότητα απαλλαγής πρόστιμο ισοδύναμο με αυτό που προβλέπεται σε περίπτωση μη συμμορφώσεως προς την υποχρέωση ταξινομήσεως οχήματος.

Απόφαση της 22ας Οκτωβρίου 2015 του Γενικού Δικαστηρίου Ε.Ε. (υπόθεση Τ-309/13) Σήμα

Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου δεν επιτρέπεται να καταχωρίσει ως διεθνές σήμα την ένδειξη ELMA για τσίχλες και άλλα προϊόντα οδοντιατρικής χρήσης και στοματικής υγιεινής που περιέχουν μαστίχα Χίου. Ο λόγος είναι η προγενέστερη καταχώριση της μάρκας ELMEX για προϊόντα στοματικής φροντίδας από την εταιρία Gaba International Holding GmbH.

Απόφαση της 7ης Οκτωβρίου 2015 του Γενικού Δικαστηρίου Ε.Ε. (υποθέσεις Τ-292/14 & Τ-293/14) Σήμα

Η λέξη χαλλούμι ή Halloymi δεν επιτρέπεται να καταχωρηθεί ως Κοινοτικό σήμα για γαλακτοκομικά προϊόντα. Κατά το Δικαστήριο η ένδειξη αυτή στερείται του απαιτούμενου από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 207/2009 διακριτικού χαρακτήρα, καθότι περιγράφει άμεσα τη γεωγραφική προέλευση και το είδος των προϊόντων, για τα οποία ζητείται η καταχώρησή της. Πράγματι, ο όρος Χαλλούμι είναι ταυτισμένος, τουλάχιστον για το ελληνόφωνο κοινό, με το γνωστό παραδοσιακό τυρί της Κύπρου.

Βλ. ολόκληρο το κείμενο των αποφάσεων σε curia.europa.eu τελευταίες αποφάσεις και προτάσεις

Total
0
Shares
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *